Zeng Qingzong 曾庆宗

Zeng Qingzong, a life with martial arts, traditional chinese medicine, mathematics and computer science.

Taijiquan 太極拳

Förr i tiden kallades taijiquan för mianquan, Mian betyder bomull. Taiji är en mycket gammal kampkonst. Taijis filosofi kommer från Yin-Yang symbolen. Under de senaste 100 åren har taiji stadigt ökat i populäritet och i Kina finns det 7 olika kända taiji stilar:

1. Chen som har tre olika stilar - stå, mitten och små.
2. Yang 3. Sun som skapats av Sun Lutang.
4. Wu.
5. Wo.

Stilarna är döpta efter mästarna som skapade stilarna.

I Kina tävlar man med taijiformer och tävlingsformerna är Chen, Yang, Sun, Wu, 42 formen och 48 formen. Tävlingen är enbart på hur väl formen utförs, ej någon kampkonst.

Zeng har skapat en egen taijiform som han kallar Zengs dacheng taijiquan. Den har skapats av de bästa teknikerna från de 7 olika taiji stilarna och de interna stilarna bagua, xingyi och dacheng.

Totalt finns det 157 olika rörelser i formen och alla teknikerna går att använda som självförsvar. Formen är inte viktigast att träna utan det viktigaste är att lära sig hur de enskilda teknikerna ska användas. Det är viktigt att träna och känna olika krafter och Qi. Förr i tiden tränade man taijiquan för att bli frisk, stark, duktig på självförsvar och för att leva länge.

Meningen och Qi var kungen medan muskler och skelett var soldater. Så om meningen och Qi saknades då gick det inte att kriga med soldaterna.

Zengs form lägger betoningen på äldre tiders taiji där det ansågs mycket viktigt att kunna använda taijin till självförsvar. Formen i sig betyder ingenting. Huvudsyftet mad att träna taiji är att bygga upp kraft, teknik, känsla och Qi vilket Zeng fokuserar på.

Zengs taiji innehåller baguans tvådelade kraft (trädets kraft), xingyis hårda kraft (järnets kraft), dachengs explosiva kraft (eldens kraft) och taijis kraft som liknar vattnets kraft. Chen taiji har snabb cirkulär vattenkraft som vattenvirvlar, Yang har atlantens havskraft, Sun har vattenfallets kraft, Wu har två mötande floders kraft där en flod kommer ovanifrån och den andra underifrån när de möts.

“In the past, taijiquan 太極拳 was referred to as mianquan 棉拳, cotton boxing, later renamed to shadow boxing 太极拳论, and eventually named taijiquan.”

Zengs träning börjar med att träna delar av formen vilket kan vara en enda rörelse. Sen går han igenom hur rörelsen ska användas och visar olika applikationer så att formen kan utföras korrekt. Träningen lägger även tonvikt på parövningar för att man ska lära sig att känna hur den rätta rörelsen/tekniken ska utföras (lyssnandets kraft). Det är också viktigt att lära sig att känna vad som är mjukt och varför mjukt är bra men det finns även nålar som ligger i bomullen (det mjuka) och det måste man lära sig att känna och använda. Om nu någon student enbart vill träna form så går det givetvis också bra.

Zengs huvudlärare i taiji var Gao Ziying som i sin tur lärde sig taiji från Yang Cheng Fu.

Zeng undervisar följande inom Taiji:

1. Zengs dacheng taijiquan (157 rörelser).
2. Taiji sanshou.
3. Taiji svärd.
4. Taiji sabel.