Zeng Qingzong 曾庆宗

Zeng Qingzong, a life with martial arts, traditional chinese medicine, mathematics and computer science.

Qigong 氣功

Qigong tränar Qis gong fu. Vad är Qi? Qi är luften som har bildats av solen och vattnet. Människor måste andas och det är andningens Qi. Människor måste även äta mat. När kroppen tar hand om maten genom att bryta ned den till mindre beståndsdelar så tillförs även Qi här. Människokroppen får Qi genom att andas och äta mat. Ny Qi tas in och gammal Qi rensas ut. När människans Qi-cirkulation fungerar då är vi friska och mår bra. Om Qi-cirkulationen hindras då blir vi sjuka. I den kinesiska akupunkturen finns teorierna om meridianerna som går i kroppen och om cirkulationen fungerar här då förblir vi friska.

Qigongs syfte är att träna Qi-cirkulationen. Hur tränas Qi-cirkulationen? Du måste träna meningen, andningen och formen.

Förr i tiden fanns det fem olika Qigong grupper: Buddhistisk
Daoistisk
Kampkonst
Medicinsk
Vanliga människor

1. och 2. Buddhisterna och daoisterna tränar Qigong som en del i sin religion. Buddhisterna vill bli Buddha och Daoisterna vill bli goda.

3. Kampkonstens människor vill bli starka men först måste de bli friska för att kunna bli starka.

4. Läkare eller akupunktörer vill bota sina patienter och då använder de sig av hälso-Qigong eller olika medicinska Qigongmetoder. Medicinsk Qigong utformas för den enskilda patienten och behandlingen anpassas efter varje individ. Medicinsk Qigong utförs t.ex. olika om blodtrycket är högt eller lågt.

Olika sjukdomar kräver olika typer av medicinsk Qigong. Om fel medicinsk Qigong ges till fel sjukdom kan patienten bli mycket sjuk och det är mycket farligt, precis som fel medicin till fel patient kan göra mer skada än nytta. Hälso-Qigong däremot kan aldrig skada människor och gör människor lite bättre men kan inte bota sjukdomar. Hälso-Qigong passar alla människor men är inte lika effektiv. Om friska och nästan friska människor tränar hälso Qigong då kan de må mycket bättre men patienter med allvarliga sjukdomar måste träna riktig medicinsk Qigong för att kunna bli bättre eller t.o.m botade. Det finns många Qigong instruktörer som kallar hälso-Qigong för medicinsk Qigong men det är två olika saker!

5. Vanliga människor andas hela tiden, andningen beror på graden av fysisk ansträngning och vädrets temperatur. En person som springer andas mer än en som ligger ned. När det blir varmt så andas vi mer än när det är svalt. När det blir mycket kallt andas vi också mycket mer än när det är mild väderlek. Vanliga människor andvänder sig av Qigong-tekniker utan att vara medvetna om det. Andningen varierar också beroende på humöret; sorgsen, glad och arg. En arg persons andningsmönster är ojämnt och om det pågår under en lång period så störs Qi-cirkulationen vilket leder till obalans och sjukdom.

De fem gruppernas mening, andning och form skiljer sig åt - de är m.a.o olika Qigongmetoder. Beronde på målet med Qigong-träningen så kan du välja vilken typ av Qigong du vill praktisera.

Det finns fem olika former: Ligga, sitta, stå, gå och springa/hoppa. I alla formerna ingår meditation.

Zeng kan lära ut samtliga Qigong grupper. Patienter som är sjuka kan få behandling med medicinsk Qigong som kan kombineras med akupunktur och Qi massage - kombinationen är mycket effektiv mot sjukdomar. Det finns t.e.x ögon- och bantnings Qigong som lärs ut på helgkurser. Vanlig Hälso-Qigong lärs ut på terminkurser och helgkurser. Qigong för kampkonst lärs ut i form av taiji, bagua, xingyi och dacheng. Buddhistisk och daoistisk Qigong lärs endast ut privat. Qigong kurser ges även privat och till företag.