Zeng Qingzong 曾庆宗

Zeng Qingzong, a life with martial arts, traditional chinese medicine, mathematics and computer science.

Dachengquan 形意拳

Dacheng quan har skapats av Wang Xiangzhai (1886-1963) som lärde ut till många elever. Den mest kända av dessa elever är Yao Zongxun som har varit Zengs lärare.

Dacheng quan heter också Yiquan. Dacheng quan kommer ursprungligen från Xingyi quan. Wang Xiangzhais lärare var Guo Yunshen som var Xingyi mästare. Dacheng innehåller Baguas Moca bu. Från Taiji har Wang tagit den lyssnande kraften och Fa jin. Av de interna kampkonsterna Taiji, Bagua, Xingyi och Dacheng så är Dacheng den som skapats sist.

Dachengs träning använder sig inte av former utan använder sju olika metoder i sin träning:

  1. Zhan Zhuang - statiska positioner (sju olika positioner).
  2. Shi li - tränar kraft och känslan.
  3. Moca bu - tränar hur man går.
  4. Fa li - explosiv kraft.
  5. Shi Sheng - träning av olika ljud.
  6. Tui Shou - push hands.
  7. San Shou - sparring

Dacheng är mycket bra för hälsan. För att bli duktig på självförsvar så måste hälsan först vara bra. Zhan Zhuang är stillastående Qigong som är mycket bra för hälsan. Shi li är levande kraft som utövaren själv kan känna, kontrollera och använda. Moca bu lär ut benens Shi li och gå. Fa li lär hur kraften kommer ut. Tui Shou är parövning där känslan övas upp.