Zeng Qingzong 曾庆宗

Zeng Qingzong, a life with martial arts, traditional chinese medicine, mathematics and computer science.

Baguazhang 八卦掌

Baguazhang skapdes av Dong Haichuan (1797-1882). Dong hade ungefär 100 elever. De mest kända eleverna var Yin Fu, Cheng Tinghua och Liang Zhenpu som representerar 2:a generationen. Gao Wenchen och Go Goumin representerar den 3:e generationen. Gao Zijing (4:e generationen) var Gao Wenchens son. Zeng Qingzong (5:e generationen) var student till Gao Zijing liksom sonen Gao Jiwu. Zeng har även studerat för andra Bagua mästare som Sha Gouzheng. Gao Zijings lärare var hans far Gao Wenchen och Go Goumin.

Det som kännetecknar Bagua är att man går cirkulärt, halsen måste kunna röra sig fritt, Huvudet ska var rakt linjär med kroppen. Axlarna ska vara mjuka och avslappnade. Armbågarna ska kännas tunga. Handflatan ska vara öppen, inte en knuten näve. Magen ska kännas tom. Andnigen ska vara mycket lätt. Knäna ska vara böjda. När man går i cirklen ska fötterna stötas i marken, detta kallas även mudwalking.

Baguazhang representerar himlen. Baguans kraft och tekniker står för förändring som himlen. Himlen ändras hela tiden t.ex. från sol till åska, åska till regn, regn till vind, vind till snö, snö till is, is till luft sen till moln, från kallt till varmt osv. Baguans kraft är ena stunden mjuk för att i nästa stund bli hård och kraften förändras hela tiden t.ex. bakom till framför, upp till ned, plötsligt till tyst, tyst till hårt, mjukt till hårt osv.

Baguazhang har en egen filosofi som heter Bagua och representerar de 8 triagramen. Det finns minst 8 tekniker som schematiseras med triagrammet men kan även skrivas 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 och 111 där 0 är yin och 1 yang. Filosofin kan hjälpa studenten att systematisera träningen och användandet av teknikerna.

Träningen går ut på att gå mycket och röra sig mycket med många olika krafter. Människor som tränar Bagua kan få mycket bra koordination, balans och syrka. I längden leder träning till att Jin blir till Qi, Qi till Shen, Shen till Xu. Skelettet och ledbanden blir starkare. Benmärgen förändras till att börja producera mera röda och vita blodkroppar.

Bagua har 3 olika krafter:

 1. Synlig kraft d.v.s. vanlig muskelkraft.
 2. Gömd kraft d.v.s. en kraft som inte syns och som bygger på Qi.
 3. Följandets kraft vilket innebär att man använder sig av känsla och rätt teknik som passar för situationen.

Först tränar man den första kraften och med tiden efter idogt tränande så byggs Qi:n i kroppen upp. Oftast börjar man känna Qi i händerna och armarna för att sedan sprida sig till hela kroppen. När man har Qi i hela kroppen ökar kroppskänslan, det blir lättare att följa och avläsa vad motståndaren tänker göra. Därför passar Bagua fysiskt svaga människor. Efter 1 års regelbunden träning märks stor skillnad. När man känner Qi:n i kroppen har man nått en nivå då man blir mycket motståndskraftig mot sjukdomar och kan utöva självförsvar mycket bra. Träningen gör att man blir mindre trött och mycket piggare. Bagua förlänger livet och gör gamla människor starkare.

Zengs undervisningen innehåller:

 1. Formen lao ba shi (den gamla åttaformen).
 2. Tekniken lao ba fa (de gamla åttateknikerna).
 3. Formen Simmande kroppens (You Shen) baguazhang från Cheng Tinghua.
 4. Formen Kjedje (Njan Huan) Bauga zhang från Liang Zhenpu.
 5. Formen San Pang zhang (3 tallrikars händer)
 6. Formen första himlens (Xian tian) baguazhang.
 7. 64 Sandas händer (Rak/cirkulär form).
 8. 72 Zhao Fa (Fällornas tekniker).

Zengs egna tekniker:

 1. 36 Sparkar.
 2. Formen Fem baguazhang.
 3. Åtta armbågar.
 4. Åtta axlar.
 5. Åtta höfter.
 6. Åtta knä.
 7. Åtta kast.
 8. 115 Handledstekniker (Chin Na, Zeng har publicerat artiklar om dessa).
 9. Speciella fingertekniker.